הדרכה עבור הקמת בריכת Bestway

ראשית יש להוציא את הבריכה מהאריזה ולתת לה שטיפה קלה, כדי להוריד את הטלק מהבריכה.

לאחר מכן, נרסס אנילג (מונע ירקת אצות) על גבי החלקים הפנימיים של הבריכה.

הבריכה תוקם על גבי משטח מרופד וישר (מצע תחתון).

נתחיל במילוי מים לבריכה – גובה של כ- 3-4 ס"מ, בשלב זה יש להיכנס לבריכה יחפים, כדי ליישר את רצפת הבריכה. כמו כן, יחפים נוכל להרגיש באם ישנו איזהו עצם תחת הבריכה.

הרכבת הצנרת למשאבה תתבצע כך שהצינוא מושחל עד הסוף, האטם נמצא בחלק הצר של הצינור ולא במגרעת ועליו הסגר.

לאחר יישור הבריכה נמשיך במילוי מים לבריכה, עד אשר המים עברו את קו כניסות A+B, לפני הפעלת המשאבה נפתח את הפקק הקטן במכסה המשאבה כדי לשחרר את האוויר במערכת. פעולה זו תאפשר למשאבה לפעול בצורה אופטימלית.

בשלב זה נכניס שני טבליות כלור למצוף הכימיקלים, נציף את המצוף ונפעיל את המשאבה. לאחר כמה שעות של הפעלה (זמן הפעלה יחסי לגודל הבריכהף עלול להיות שנמצא חומר הדומה לירקת בו העליון של המים – יש לנגב עם מטלית לחה ולהסיר. שוב למרוח אנילד באיזור זה בלבד.

ברמה היומים יש לבצע בדיקות כלור ו-PH למים ולהגיב בהתאם לתוצאות.

יש להוסיף כ- 100 מ"ל אנילג למים בעת הפעלת המשאבה פעם ב-7-10 ימים.

עליך לבדוק את הפילטר פעם ביומיים שלושה, לשטוף את הפילטר מהמרכז כלפי חוץ.

הבדיקה לתקינות הפילטר תתבצע אל מול האושר, פעמיים בשבועיים שלושה מומלץ להחליף פילטר לבריכה.

כאשר זוג טבליות הכלור הראשונות נגמרו אפשר לעבור לטבלית בודדת במצוף הכימיקלים – שוב בהתאם לתוצאות בדיקות הכלור במים.